Ngoại giao Việt Nam nỗ lực cùng cả nước sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top