ĐẠI HỘI ĐỒNG AIPA LẦN THỨ 41:

Ngoại giao Nghị viện vì cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch AIPA 41. Ảnh Q.H
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch AIPA 41. Ảnh Q.H
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch AIPA 41. Ảnh Q.H
Lên top