Nghiên cứu thay đổi chiến lược cách ly phù hợp, có thể cách ly F1 tại nhà

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại Bình Dương. Ảnh: Mai Xuân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại Bình Dương. Ảnh: Mai Xuân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại Bình Dương. Ảnh: Mai Xuân.
Lên top