Nghiên cứu tái cấu trúc quy trình xử phạt vi phạm giao thông trực tuyến

Cảnh sát giao thông Hà Nội thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát giao thông. Ảnh T.Vương
Cảnh sát giao thông Hà Nội thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát giao thông. Ảnh T.Vương
Cảnh sát giao thông Hà Nội thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát giao thông. Ảnh T.Vương
Lên top