Nghiên cứu kiến nghị điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2021

Nghiên cứu đề xuất tăng lương tối thiểu bắt đầu từ ngày 1.7 hàng năm. Ảnh Hải Nguyễn
Nghiên cứu đề xuất tăng lương tối thiểu bắt đầu từ ngày 1.7 hàng năm. Ảnh Hải Nguyễn
Nghiên cứu đề xuất tăng lương tối thiểu bắt đầu từ ngày 1.7 hàng năm. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top