Nghiên cứu khung bồi thường 2 tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn dần hoàn thiện. Ảnh: Hà Anh Chiến
Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn dần hoàn thiện. Ảnh: Hà Anh Chiến
Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn dần hoàn thiện. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top