Nghiên cứu đề xuất trang bị máy bay cho lực lượng biên phòng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Ảnh Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Ảnh Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Ảnh Quốc hội
Lên top