Nghiên cứu chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy tắc ứng xử với công chức

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tổng hợp phiên chất vấn. Ảnh: Hanoigov
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tổng hợp phiên chất vấn. Ảnh: Hanoigov
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tổng hợp phiên chất vấn. Ảnh: Hanoigov
Lên top