Nghiêm cấm sử dụng khu vực biên giới Việt Nam để chống phá nước khác

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến- Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh T.Vương
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến- Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh T.Vương
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến- Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh T.Vương
Lên top