Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghệ An:

Nghịch lý tòa xử một đàng, chính quyền “quyết” một nẻo