Nghịch lý thí sinh thành phố về tỉnh lẻ học do thiếu điểm cộng ưu tiên

Điểm chuẩn của khối ngành y dược năm nay tăng cao, có thí sinh đạt 29,25 vẫn trượt vì thiếu tiêu chí phụ và không được cộng điểm ưu tiên. Ảnh: Thành An
Điểm chuẩn của khối ngành y dược năm nay tăng cao, có thí sinh đạt 29,25 vẫn trượt vì thiếu tiêu chí phụ và không được cộng điểm ưu tiên. Ảnh: Thành An
Điểm chuẩn của khối ngành y dược năm nay tăng cao, có thí sinh đạt 29,25 vẫn trượt vì thiếu tiêu chí phụ và không được cộng điểm ưu tiên. Ảnh: Thành An
Lên top