THƯƠNG TIẾC NGUYÊN THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI:

Nghĩa tình với người lao động của chú Sáu!

Thủ tướng Phan Văn Khải thăm Nông trường Ia Pat, thuộc Tổng Công ty cà phê Gia Lai (năm 2003)
Thủ tướng Phan Văn Khải thăm Nông trường Ia Pat, thuộc Tổng Công ty cà phê Gia Lai (năm 2003)
Thủ tướng Phan Văn Khải thăm Nông trường Ia Pat, thuộc Tổng Công ty cà phê Gia Lai (năm 2003)
Lên top