TỪ VỤ HỐ “TỬ THẦN” TRÊN ĐƯỜNG TRƯỜNG SA - TPHCM:

Nghi vấn thi công gian dối, kém chất lượng