Nghi vấn hồ chứa nước xả lũ khiến hàng trăm người dân sơ tán trong đêm