Nghi vấn công ty Nhật hối lộ cán bộ ở Bắc Ninh: Lãnh đạo tỉnh lên tiếng

Trụ sở Công ty Tenma Việt Nam tại Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Trần Hoàng Linh
Trụ sở Công ty Tenma Việt Nam tại Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Trần Hoàng Linh
Trụ sở Công ty Tenma Việt Nam tại Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Trần Hoàng Linh
Lên top