Nghị trường "nóng" chuyện xử lý Phó Chủ tịch tỉnh "nâng đỡ không trong sáng" ở Thanh Hoá

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng.
ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng.
ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng.