Nghị sĩ trẻ tham gia vào không gian kết nối, xây dựng cộng đồng ASEAN

Hội nghị lần thứ nhất của Nghị sĩ trẻ AIPA. Ảnh Hải Nguyễn
Hội nghị lần thứ nhất của Nghị sĩ trẻ AIPA. Ảnh Hải Nguyễn
Hội nghị lần thứ nhất của Nghị sĩ trẻ AIPA. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top