Nghị sĩ các nghị viện cảm ơn Việt Nam tổ chức thành công Đại hội AIPA 41

Phiên họp toàn thể Đại hội đồng AIPA 41 sáng 10.9. Ảnh Hải Nguyễn
Phiên họp toàn thể Đại hội đồng AIPA 41 sáng 10.9. Ảnh Hải Nguyễn
Phiên họp toàn thể Đại hội đồng AIPA 41 sáng 10.9. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top