Nghị quyết về việc thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh

Thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Dương Hoàn
Thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Dương Hoàn
Thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Dương Hoàn
Lên top