Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022

Phiên họp thứ 5 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Ảnh: Minh Hùng
Phiên họp thứ 5 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Ảnh: Minh Hùng
Phiên họp thứ 5 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Ảnh: Minh Hùng
Lên top