Nghị quyết Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau kiện toàn

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ ngày 15.4.2021 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ ngày 15.4.2021 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ ngày 15.4.2021 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Lên top