Nghị quyết Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018: Lương cơ sở được tăng thêm 90 nghìn

Quốc hội biểu quyết thông qua Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018. Ảnh: QH
Quốc hội biểu quyết thông qua Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018. Ảnh: QH
Quốc hội biểu quyết thông qua Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018. Ảnh: QH
Lên top