Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Hồ Văn Năm

Ông Hồ Văn Năm. Ảnh: QH.
Ông Hồ Văn Năm. Ảnh: QH.
Ông Hồ Văn Năm. Ảnh: QH.
Lên top