Nghi ngạt khí độc từ máy phát điện, 3 người tử vong, 3 người nhập viện