Nghi can giết vợ và con của Trưởng ban Dân vận Châu Đức là người thế nào?