Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghi bị ‘ngáo đá’ người đàn ông vác dao đuổi tài xế, tự chặt vào tay mình