Nghi án nam thanh niên bị bạn gái đâm chết khi đến chơi nhà