Nghẹn ngào lễ viếng 2 phi công vụ máy bay rơi

Đồng đội đến viếng, tiễn đưa 2 phi công về cõi vĩnh hằng. Ảnh: Nhiệt Băng
Đồng đội đến viếng, tiễn đưa 2 phi công về cõi vĩnh hằng. Ảnh: Nhiệt Băng
Đồng đội đến viếng, tiễn đưa 2 phi công về cõi vĩnh hằng. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top