Nghệ An: Xuất hiện video cán bộ và công an thị trấn ngăn chặn máy gặt lúa