Nghệ An: Xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm

Tranh cổ động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Tác giả: Phan Đại Nghĩa
Tranh cổ động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Tác giả: Phan Đại Nghĩa
Tranh cổ động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Tác giả: Phan Đại Nghĩa
Lên top