Nghệ An: Vì sao nhà thầu chào giá thấp hơn 120 triệu bị loại?