Nghệ An: Tưởng niệm 80 năm ngày mất và khánh thành tượng đài Phan Bội Châu

Toàn cảnh Lễ tưởng niệm 80 ngày mất và khánh thành tượng đài chí sĩ – nhà yêu nước Phan Bội Châu tại thị trấn Nam Đàn-Nghệ An. Ảnh: Trần Mạnh Cường
Toàn cảnh Lễ tưởng niệm 80 ngày mất và khánh thành tượng đài chí sĩ – nhà yêu nước Phan Bội Châu tại thị trấn Nam Đàn-Nghệ An. Ảnh: Trần Mạnh Cường
Toàn cảnh Lễ tưởng niệm 80 ngày mất và khánh thành tượng đài chí sĩ – nhà yêu nước Phan Bội Châu tại thị trấn Nam Đàn-Nghệ An. Ảnh: Trần Mạnh Cường
Lên top