Nghệ An: Trường tiểu học Nguyễn Trãi đã “chia tay” VNEN