Nghệ An: Trường chuẩn quốc gia ký hợp đồng “lách luật” với giáo viên