Nghệ An: Trung úy CSGT cặm cụi quét đá rơi trên đường