Phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020 - 2025:

Nghệ An triển khai nhiều giải pháp đột phá để “về đích”

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng. Ảnh: Quang Đại
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng. Ảnh: Quang Đại
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng. Ảnh: Quang Đại
Lên top