Nghệ An: Tọa đàm kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Toàn cảnh tọa đàm kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng tại Nghệ An. Ảnh: QĐ
Toàn cảnh tọa đàm kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng tại Nghệ An. Ảnh: QĐ
Toàn cảnh tọa đàm kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng tại Nghệ An. Ảnh: QĐ
Lên top