Nghệ An tổ chức trang trọng Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 51

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Hướng
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Hướng
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Hướng
Lên top