Nghệ An: Tiêu hủy 500 con gia cầm dương tính với vi rirut H5N1