Nghệ An: Thu ngân sách năm 2020 vượt chỉ tiêu hơn 2.000 tỉ đồng

Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Nghệ An xác định chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đạt 9,5 - 10,5%. Ảnh: Quang Đại
Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Nghệ An xác định chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đạt 9,5 - 10,5%. Ảnh: Quang Đại
Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Nghệ An xác định chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đạt 9,5 - 10,5%. Ảnh: Quang Đại
Lên top