Nghệ An: Thầy giáo đánh học sinh nhập viện bị đình chỉ công tác