Nghệ An: Sự thật “đắng lòng” sau mức thưởng Tết “khủng”