Nghệ An: Sập trần siêu thị Big C Vinh, 2 nhân viên thoát hiểm