Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghệ An: Rúng động vỡ hụi hàng tỷ đồng