Nghệ An quyết liệt ngăn chặn tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế

Bệnh viện tư nhân Thái Thượng Hoàng (TP. Vinh) bị xuất toán hơn 9 tỉ đồng chi phí KCB BHYT. Ảnh: Q.Đ
Bệnh viện tư nhân Thái Thượng Hoàng (TP. Vinh) bị xuất toán hơn 9 tỉ đồng chi phí KCB BHYT. Ảnh: Q.Đ
Bệnh viện tư nhân Thái Thượng Hoàng (TP. Vinh) bị xuất toán hơn 9 tỉ đồng chi phí KCB BHYT. Ảnh: Q.Đ