Nghệ An: Phát hiện thi thể người đàn ông dưới đập nước