Nghệ An: Phát hiện đường ống dài hàng trăm mét nằm dưới biển