Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghệ An: Nhiều nơi bị chia cắt, ngập lụt trong nước, trường cho học sinh nghỉ