Nghệ An: Người phụ nữ tử vong bất thường bên đống gạch