Nghệ An: Người đàn ông bị chết cháy trước cổng thành cổ